Računaj pozitivno maržo za prodajo arikla!

Vnesi nabavno vrednost brez DDV
Nabavna cena z DDV 22%
Zaslužek
5% + 22%
Zaslužek
7% + 22%
Zaslužek
10% + 22%
Zaslužek
15% + 22%
Zaslužek
20% + 22%
Zaslužek
25% + 22%
Zaslužek
30% + 22%
Zaslužek
35% + 22%
Zaslužek
40% + 22%
Zaslužek
50% + 22%
Zaslužek
60% + 22%
Zaslužek
70% + 22%
Zaslužek
80% + 22%
Zaslužek
90% + 22%
Zaslužek
100% + 22%
Zaslužek

Odstej DDV - 22%
Vnesi procent z DDV
Vrednost + 22%
Zaslužek
Vnesi procent
Vrednost
Zaslužek

MARŽALATOR!

Program za samodejni izračun prodajne cene, ki temeli na nabavno ceno brez DDV, ki z dvoklikom na izračun podpira samodejno kopiranje vrednosti!